Share
Edukacija za mlade Primorsko-goranske županije

Edukacija za mlade Primorsko-goranske županije

Forum za slobodu odgoja poziva mlade da se prijave na trening ‘Škola poduzetnosti’ kojemu je cilj osnažiti mlade iz Primorsko-goranske županije u području poduzetnosti, pokretanja vlastitog posla i razvoja novih vještina i kompetencija.

Projekt se sastoji od četverodnevnog treninga za mlade s područja Primorsko-goranske županije koji će se održati od 12. do 16. rujna 2016. godine u Rijeci.

Neke od tema koje će se obrađivati uključuju područje (samo)zapošljavanja, poduzetnosti, javnog nastupa, pisanja životopisa i motivacijskog pisma te razvoja ideje u projekt. Po završetku treninga, sudionici će, uz podršku trenera, suradnika i volontera Foruma za slobodu odgoja, trebati održati radionicu ili prezentaciju s mladima na neku od tema koja je bila obrađena na treningu.

Osim toga, mladima će biti omogućena i jedinstvena prilika da zajedno sa stručnjacima Foruma razviju projekt koji bi željeli prijaviti na razne fondove i izvore financiranja. Dosada je kroz ovaj program u zadnje četiri godine prošlo 66 mladih osoba koje su se samozaposlile, pokrenule vlastite poslove i postali aktivni u lokalnoj zajednici.

Sudionicima programa u potpunosti će biti pokriveni troškovi materijala, hrane i prijevoza. Sudionici će se birati prema iskazanoj motivaciji i spremnosti da se posvete svim navedenim aktivnostima. Projekt se provodi uz potporu Primorsko-goranske županije.

Rok za prijavu je do 2. rujna 2016. godine u 23.59 sati. Životopis i motivacijsko pismo šalju se elektroničkom poštom na jperak@fso.hr.

Poziv na Proljetnu školu poduzetnosti te detaljnije informacije, mladi mogu pronaći na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja

Izvor/Foto: FSO/Press

Komentari