Share
Zagrebačka županija osigurala 1,2 milijuna kuna za hitnu medicinu

Zagrebačka županija osigurala 1,2 milijuna kuna za hitnu medicinu

Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna kuna vlastitih sredstava za sufinanciranje rada hitne medicine u gradovima Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini.

Naime, nakon višegodišnjih napora Zagrebačke županije da se promijeni Mreža hitne medicine, u lipnju 2016. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je novu Mrežu hitne medicine temeljem koje je Zagrebačka županija dobila dodatnih 15 T1 timova (T1 tim ima jednog liječnika, jednu medicinsku sestru i jednog vozača), a gradovi Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, u kojima je bilo ustrojeno dežurstvo, dobili su status ispostava Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija tako sada ima 45 timova T1, 5 timova T2 te 5 timova prijavno dojavne jedinice (PDJ). Ispostave Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina imaju po 5 T1 timova, od čega su 4 tima ugovorena od strane Zavoda za hitnu medicinu s HZZO-om, a po jedan tim u svakom gradu financirat će Zagrebačka županija sa spomenutih 1,2 milijuna kuna.

„Zagrebačka županija do sada je svake godine osiguravala 4 milijuna kuna vlastitih sredstava kako bi stanovnicima na cijelom svom području osigurala dostupnu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu hitne medicine. Bili smo u situaciji da smo morali posegnuti u vlastita proračunska sredstva jer je u to vrijeme rad s 30 T1 timova bio neodrživ i opasan za naše stanovnike. S obzirom da smo ostvarili uštedu od 2,8 milijuna kuna, ta ćemo sredstva preusmjeriti za aktivnosti koje jesu u nadležnosti županija poput gradnje škola i cesta“, izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Izvor: ZŽ/Press

Foto: hr.wikipedia.org

Komentari